ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Official Newsletter

 

 

 

ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ

 

 

 

 

Βρείτε μας στα Social Media 

Facebook 

 

Linkedin 

 

Twitter 

 

YouTube

50% επιδότηση ξενοδοχείων & ενοικιαζόμενων δωματίων για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση

espa1420Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομίας, ξεκινούν σύντομα τέσσερα νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020Ένα από αυτά είναι το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Δικαιούχοι του Προγράμματος θα είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 15.000 ευρώ έως 1500.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης θα φτάνει υπό προϋποθέσεις το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών
  • Εξοικονόμηση ενέργειας, ύδατος
  • Εμπλουτισμός υπηρεσιών
  • Πιστοποιήσεις υποδομών, υπηρεσιών
  • Προβολή και προώθηση
  • Αμοιβές συμβούλων
  • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
  • Οι αναλυτικές προκηρύξεις αναμένονται στο τέλος Σεπτεμβρίου με σκοπό την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο τέλος 2015

H ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών, την έκδοση των πολεοδομικών αδειών καθώς επίσης και την εκτέλεση του έργου με τον συντονισμό και επίβλεψη των επιμέρους συνεργείων.